Buďte v obraze! Sledujte zpravodajství o aktuálním ekonomickém vývoji v tuzemsku i ve světě v sekci Novinky nebo se přihlaste k odběru našeho bezplatného Newsletteru.

MENU
Pojištění pohledávek

Pojistit politické riziko? Znovu důležité téma

V oblasti pojištění pohledávek se to má s krytím politického rizika stejně jako s cyklickými odvětvími. V době, kdy ekonomika šlape naplno, ve světě je limitovaný počet konfliktů a hlavní vývozní teritoria lokálních exportérů jsou relativně stabilní, se o možnost pojištění politického rizika zajímá jen málo klientů. Dramatický vývoj v těsné blízkosti hranic Evropské unie však tomuto krytí dává nový rozměr.

21.3.2022, Luděk Obadal, Otakar Hrazdíra, Tomáš Jurík

O politickém riziku, ale třeba také o standardním obchodním riziku vyplývajícím z nezaplacené faktury začínají firmy obvykle přemýšlet až tehdy, když je tato situace přímo zasáhne nebo jsou k ní velmi blízko. To už však zpravidla bývá pozdě. „Podobně jako dnes, kdy komerční pojišťovny již nenabízejí krytí politického rizika u zemí, jako jsou Rusko, Bělorusko či Ukrajina. Zároveň v reakci na vývoj událostí ruší i standardní limity na odběratele. Několik měsíců zpátky však bylo možné politické riziko u Ruska a dalších zemí pojistit,“ upozorňuje Tomáš Jurík, Managing partner společnosti ARFiN BROKER Slovakia. Proto přicházíme se souhrnem nejpodstatnějších bodů z oblasti krytí politického rizika. Na budoucí události se totiž můžete připravit dříve, než se dostanete do problémů.

Exportní agentury jako klíč k pojištění politického rizika

Základním pilířem v krytí politického rizika exportních teritorií jsou specializované exportní agentury. EGAP www.egap.cz pro Česko nebo EXIMBANKA www.eximbanka.sk na Slovensku nabízejí portfolio specializovaných produktů, které pomáhají zajistit politická rizika pro obchodní i investiční aktivity v dané zemi. Jejich „risk apetit“ by měl být standardně vyšší, než tomu je u komerčních pojišťoven, protože jsou to státem zřizované agentury sloužící k podpoře exportérů. Ochota zajistit riziko se však i zde mění v čase a v souladu s vývojem v daném regionu. Analogicky se vyvíjí i cena, kterou za pojištění daného rizika zaplatíte.

Dvě komerční pojišťovny nabízejí z hlediska krytí politického rizika nadstandardní přístup:

Klienti těchto dvou pojišťoven tak v uplynulých dnech nemuseli tak urgentně řešit scénáře nepříznivého vývoje. Jiné pojišťovny, jako jsou Euler Hermes a Coface, schvalují toto krytí individuálně a až na vyžádání klienta. Zároveň jsou v textacích těchto doložek mezi pojišťovnami rozdíly a každá pokrývá jinou kombinaci rizik. V následujícím srovnání uvádíme orientační přehled krytí politického rizika u jednotlivých pojišťoven:

Typ krytých odběratelů  ATRADIUS  COFACE  CREDENDO  EULER HERMES 
Tuzemský soukromý  Ne  Ne  Ano  Ano 
Zahraniční soukromý  Ano  Ano*  Ano  Ano 
Tuzemský veřejnoprávní  Ne  Ne  Ano  Ne 
Zahraniční veřejnoprávní  Ano  Ano  Ano  Ano 

*pozor u starších, resp. existujících CZ smluv 

V rámci jmenovitých odběratelů kryjí všechny pojišťovny následující rizika:

Kromě toho kryjí jednotlivé pojišťovny i další rizika, ale jejich výčet a pojmenování je u každého poskytovatele individuální. Proto je třeba se dobře zamyslet, jaká rizika klientovi mohou potenciálně vzniknout a před čím je třeba se chránit. Podle toho následně vybrat odpovídající řešení:

Zároveň se v jednotlivých pojišťovnách mohou konkrétní rizika spojovat s dodatečnými podmínkami jako je zajištění platby prostřednictvím L/C a podobně a mohou být specifikovány země či typ odběratele, na které se toto krytí vztahuje. Toto speciální řešení je samozřejmě spojeno také s dodatečnou přirážkou k pojistné sazbě, která se rovněž napříč trhem a teritorii odlišuje.

Rozsah pojištění politických rizik je třeba u většiny pojišťoven hledat v kombinaci ujednání Všeobecných pojistných podmínek, definic pojmů a ujednání dodatečných doložek a rozšíření pojistné smlouvy. I „nevinně“ vypadající doložka, jako je pojištění politických rizik, je z těchto důvodů často doslova alchymií a vhodnou směs vám pomůže nejlépe namíchat specializovaný makléř. Pokud pociťujete nejistotu vyplývající z aktuálního vývoje nebo byste si rádi jen upřesnili některé detaily, jsme otevřeni konzultacím. Rádi vám pomůžeme předejít případným ztrátám z nezaplacených pohledávek.