Buďte v obraze! Sledujte zpravodajství o aktuálním ekonomickém vývoji v tuzemsku i ve světě v sekci Novinky nebo se přihlaste k odběru našeho bezplatného Newsletteru.

MENU
Pojištění pohledávek

Máte odběratele na Slovensku? Raději zpozorněte!

Slovenský parlament přijal v rámci opatření souvisejících s šířením COVID-19 Lex Corona II. Novela zákona 62/2020 se zabývá ochranou firem, v tomto konkrétním případě dlužníků, před ekonomickými důsledky krize. Umožňuje firmě se sídlem na Slovensku požádat soud o ochranu před věřiteli, podobně jako v případě restrukturalizace.

30.4.2020, Tomáš Jurík

Zákon má chránit firmy na Slovensku, které se dostaly kvůli opatřením souvisejícím s COVID-19 do obtížné ekonomické situace. Zároveň však mění vztah věřitel – dlužník ve standardním obchodním vztahu a nutí společnosti dodávající odběratelům ze Slovenska být ještě obezřetnějšími.

Možnost požádat soudy o ochranu se vztahuje na firmy, které splňují následující podmínky:

Co se stane v případě kladného vyřízení žádosti a poskytnutí dočasné ochrany?

Na co si dávat největší pozor?

Nejdůležitější dopady zákona na standardní obchodní vztah dodavatel – odběratel jsme v seznamu označili. Odběratel pod ochranou bude moci upřednostnit platby pro své dodavatele v závislosti na tom, zda jde o závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku, nebo ne, a dodavatel nebude moci standardně ukončit běžící obchodní smlouvu u takto chráněného odběratele.

Co doporučujeme?

Bedlivě sledujte vývoj úhrad svých obchodních pohledávek, aktivně komunikujte s odběrateli a rychle identifikujte případné problémy se splácením jejich závazků. V případě, že váš odběratel na Slovensku bude chráněn ve smyslu tohoto zákona, hrozí vám riziko odkladu plateb. Klíčové je s touto situací počítat a přizpůsobit jí své cash-flow.

Zatím jsme nezaregistrovali přímý dopad na smlouvy pojištění pohledávek a pojišťovny také nevydaly žádné oficiální vyjádření v tomto smyslu. V případě ovlivnění doby splácení obchodních závazků tímto legislativním zásahem může dojít k posunům termínů pro nahlašování pohledávek po splatnosti a vzniku pojistné události. Každá taková pohledávka se bude samozřejmě posuzovat individuálně.

Výše uvedená ustanovení zákona nabývají účinnosti od 12. 5. 2020 a případná ochrana platí až do 1. 10. 2020.

Jiné ustanovení stejného zákona však vstoupilo v platnost už 25. 4. 2020. Jedná se o zákaz ukončení nájmu nemovitosti v případě, že je nájemce v prodlení s platbami nájemného v důsledku okolností, které mají původ v COVID-19. Důvod pro vznik prodlení musí nájemce dostatečně prokázat. Jiné důvody pro ukončení nájmu tím nejsou dotčeny. Ustanovení platí i pro fyzické osoby a jeho platnost je ohraničena datem 31. 12. 2020.