Buďte v obraze! Sledujte zpravodajství o aktuálním ekonomickém vývoji v tuzemsku i ve světě v sekci Novinky nebo se přihlaste k odběru našeho bezplatného Newsletteru.

MENU
Pojištění pohledávek

Jaký vliv má pandemie na pojištění politických rizik?

Krytí politických rizik bylo v uplynulých letech považováno spíše za doplněk k pojištění krátkodobých pohledávek.

3.4.2020, Tomáš Jurík

Krytí politických rizik bylo v uplynulých letech považováno spíše za doplněk k pojištění krátkodobých pohledávek. Většinou sloužilo ke:

Zkrátka a dobře – tento typ pojištění se při krátkodobých obchodních pohledávkách v zemích vyspělého světa prakticky vůbec neřešil. Jak se však změnil přístup k tomuto produktu ve světle koronavirové pandemie?

1) Pojištění politických rizik jako důležité téma

V první řadě se o těchto rizicích začalo diskutovat. Každá společnost by si se svou pojišťovnou měla potvrdit, že pandemie nebude využita jako důvod pro uplatnění tzv. vyloučených rizik.
„Vyšší moc“ by tak v případě pojistné smlouvy neměla v souvislosti s COVID 19 připadat v úvahu.

Doporučení: Vyjednejte si se svou pojišťovnou písemné vyjádření, jak může současná situace ovlivnit likvidaci škod.
V obecné rovině jsme zatím zachytili jen ústní vyjádření společnosti Euler Hermes, ale písemnou podobu prohlášení jsme zatím u žádné z pojišťoven pohledávek na českém a slovenském trhu nezachytili. Pojišťovny mohou být vstřícnější při individuálních jednáních s konkrétními pojištěnými.

2) Ohlídejte si své obchodní smlouvy

Doporučení: Pokuste se ošetřit své obchodní kontrakty tak, aby odběratel nezneužil současnou situaci a nevyužil klauzuli „Vis Major“ k tomu, aby přestal smlouvu plnit, resp. nepřebíral zboží.

V takovém případě by se totiž stala jakákoliv pohledávka po splatnosti (pokud by vůbec vznikla) spornou. O její platnosti by musel rozhodnout soud. Pojišťovna by pak mohla přikročit k plnění až po soudním rozhodnutí. Přestože žádná pojišťovna pohledávek zatím nevydala výše uvedené písemné vyjádření, neočekáváme, že by u současných pojistných smluv využila pandemii k odmítnutí pojistného plnění. Pokud se však bude problém týkat obchodní smlouvy, bude to už mimo kontrolu pojišťovny. Riziko vzniku podobných situací je z našeho pohledu vyšší.

 

3) Co vše spadá mezi politická rizika

Opět se rozproudily diskuze na téma, co vše spadá pod krytí politických rizik. Platí, že forma krytí je u každé pojišťovny jiná. V případě Credenda je krytí politických rizik součástí každé pojistky. U ostatních komerčních pojistitelů jde vždy o samostatnou klauzuli/doložku, která je obvykle za příplatek. V současné situaci nepředpokládáme mnoho výjimek na odpuštění této přirážky. Jako zásadní se jeví otázka, zda tato doložka pomůže krýt rizika vyplývající ze současné situace ovlivněné pandemií a opatřeními jednotlivých zemí. Odpověď zní, že ne příliš. Soubor rizik, která spadají pod politická rizika, je u všech komerčních pojistitelů podobný. Kryjí se zejména rizika nezaplacení již existující pohledávky z důvodů zásahu státu. Pojistitelé se liší v tom, zda lze doložku uplatnit jen vůči veřejnoprávním odběratelům, nebo i těm komerčním. Nabízíme zde souhrn rizik ve zjednodušené podobě:

V případě pojišťovny Atradius sem patří také:

Poslední tři jmenované body by mohly být uplatnitelné pro aktuální situaci, ale platí, že pojišťovny zaujímají ke každé pojistné události individuální stanovisko a posuzují ji komplexně.

Doporučení: v případě některých odvětví se o tomto krytí vyplatí uvažovat. Případný příplatek 10–20 % k aktuální ceně pojištění totiž může pomoci zachránit výrazně vyšší ztráty.

Předpokládáme, že krytí politických rizik se v kontextu aktuálních událostí stane velmi brzy mnohem diskutovanějším tématem, než tomu bylo dosud.

 

*Analýza politických rizik zahrnuje běžné produkty komerčních pojišťoven a nebere do úvahy specializované produkty státních exportních agentur. 

V případě konkrétních dotazů se prosím obraťte na nás.