Zostaňte v obraze! Sledujte správy o aktuálnom ekonomickom vývoji v krajine a vo svete v sekcii Novinky alebo sa prihláste na odber nášho bezplatného Newslettera.

MENU
REÁLNY POHĽAD NA BIZNIS

Analýzy, ocenenie spoločností a hodnotenie rizík

Aké je cena vašej firmy? Ak chcete zistiť hodnotu svojho podniku, je kľúčové zohľadniť pozitívne stránky a to, v čom ste jedineční. Zároveň je nutné zamerať sa na negatíva a riziká. Tak sa priblížime reálnemu pohľadu prípadného investora. Naše analýzy sú podkladom pre vaše správne rozhodnutia.

Analýzy

Trhová hodnota firmy

Koľko môžete za svoju firmu dostať? Využite náš preverený postup pre nezávislé ocenenie firmy. Kombináciou dvoch metód vám vypočítame hodnotu vašej spoločnosti. Budete veľmi presne vedieť, za akú čiastku sa dá vaša firma v tomto okamihu predať.

Okrem štandardných metód na ocenenie firmy používame vlastný, dlhodobo osvedčený postup. Získate ohodnotenie svojho výrobného či obchodného podniku a produktivity vašej spoločnosti. Do ceny firmy zahrnieme aj vlastný kapitál a aktualizovanú hodnotu aktív. Prihliadame k mimobilančným skutočnostiam, riadiacemu a vlastníckemu modelu a ďalším individuálnym faktorom. Potom starostlivo „vážime“ akú hodnotu generuje „core“ business a do akej miery sa jedná o predaj realít. Ocenenie podniku tak kopíruje reálnu cenu, ktorú sme schopní pri predaji firmy na trhu získať.

Analýza rizík

Potrebujete si byť istí, že váš nový obchodný partner je solídny? Analýza rizík je preventívny nástroj vhodný na preverenie vašich nových odberateľov či dodávateľov. Podrobne vyhodnocuje finančné zdravie a nefinančnú situáciu firiem. Analýza rizík zahŕňa aj posúdenie prepojených osôb a ich historických i aktuálnych obchodných väzieb. Poskytuje informácie a podklady pre dôležité obchodné rozhodnutia s cieľom minimalizovať prípadné riziká. Jedným z nástrojov zaistenia podnikania môže byť poistenie pohľadávok.

Čo očakávať od analýzy rizík?

Odborová analýza

Odborová porovnávacia analýza poskytne porovnanie vášho podnikania s najbližšou konkurenciou vo viacerých rovinách. Výstupy odborovej analýzy pomôžu odhaliť skryté rezervy vašej firmy. Upozorní na najsilnejšie oblasti podniku a odporučí, kam zamerať svoju pozornosť v budúcnosti.

Site audit

Site audit je osobná previerka na mieste, pre prípady, keď si chcete byť naozaj istí. Obvykle sa jedná o detailnú analýzu vybraných oblastí alebo len čiastkových parametrov vychádzajúci z Analýzy rizík, ktoré je vhodné ich overiť fyzicky, na mieste – „on site“.

Čo si pri Site audite všímame? Výstupom je:

Site audit je možné uskutočniť otvorenou, či skrytou formou.

Ďalšie nástroje hodnotenia rizík

Lustrácia

Strojové preverenie všetkých aktuálne dostupných informácií o danom subjekte z verejných, platených, ako aj špecifických zdrojov. Výsledkom je niekoľkostránkový report, opatrený komentármi analytikov.

Monitoring

Priebežný monitoring vašich obchodných partnerov je základom pre prevenciu obchodných rizík. Jedná sa o strojové monitorovanie:

Analýzy, ocenenie spoločností a hodnotenie rizík

Zadajte základné informácie o Vašej firme a my Vám zistíme orientačnú cenu

    ZÁKLADNÉ INFO O VAŠEJ SPOLOČNOSTI

    *povinné položky