Zostaňte v obraze! Sledujte správy o aktuálnom ekonomickom vývoji v krajine a vo svete v sekcii Novinky alebo sa prihláste na odber nášho bezplatného Newslettera.

MENU
S konkrétným dopadom

Prípadové štúdie

Vybrané prípadové štúdie detailne rozoberajú a opisujú uskutočnené zákazky predovšetkým z oblasti predaja firiem a poistenie pohľadávok.

Tu nájdete popis vybraných obchodných prípadov, ktoré sa nám v úzkej spolupráci s klientmi podarilo uskutočniť v nedávnej dobe. Dlhodobo sa nám darí pomáhať klientom dostať sa k výhodnému poistenie pohľadávok s vysokým krytím rizika. Úspešní sme tiež pri predaji firiem a hľadanie vhodných investorov takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva. Pre našich klientov sme vždy výhodným prostredníkom medzi ich aktuálnymi potrebami a ponukou bánk a poisťovní. Medzi naše hlavné služby patrí tiež faktoring alebo analýzy, monitoring alebo hodnotenia rizík.

S POROZUMENÍM. KONZISTENTNE

Naše etické princípy

Vnímame zodpovednosť, ktorú na seba berieme v každom okamihu našej spolupráce s klientmi. Uvedomujeme si závažnosť každého rozhodnutia, ktoré spolu urobíme. Skúsenosti, ktoré členovia nášho tímu zbierali viac než dve desaťročia, sa odrážajú v hodnotách a princípoch, ktoré ctíme a ktoré sú pre nás dôležitejšie než ktorýkoľvek obchodný prípad.

Viac info