Zostaňte v obraze! Sledujte správy o aktuálnom ekonomickom vývoji v krajine a vo svete v sekcii Novinky alebo sa prihláste na odber nášho bezplatného Newslettera.

MENU
Poistenie pohľadávok | Všetko

Preprava a logistika v znamení spomalenia

Hlavným dôvodom pre spomaľovanie odvetvia prepravy a logistiky je nutné hľadať na globálnej úrovni. Celosvetová ekonomika v druhej polovici roku 2023 pribrzdila aj kvôli plošnému sprísneniu menovej politiky. Svoju úlohu v roku 2024 zohrá zrejme aj očakávané spomalenie čínskej ekonomiky. Súčasne ustúpili tlaky na dodávateľské reťazce v doprave a ceny medzinárodnej prepravy na hlavných trasách sa vrátili na predpandemickú úroveň.

18.2.2024, Tomáš Jurík

Globálne ekonomické dáta pre odvetvie dopravy a logistiky – medziročné porovnanie

Aké sú hlavné rastové faktory v odvetví dopravy a logistiky?

Dopravu a logistiku potiahne predovšetkým očakávaný rast svetového obchodu. Svoju úlohu zohrá aj situácia v dodávateľských reťazcoch: najmä v odvetviach typu just-in-time bude nutné udržiavať väčšie zásoby ako rezervu, čo poskytuje potenciál pre spoločnosti, ktoré ponúkajú kompletnú logistiku. Za rastom bude stáť aj zavádzanie nových technológií: digitalizácia, robotizácia a spracovanie dát povedie k zefektívneniu a znižovaniu nákladov. E-commerce a digitalizácia sú potom potenciálnym priestorom pre rast kuriérskych služieb a služieb spojených so skladovaním.

Vývoj medziročného obratu odvetvia dopravy a logistiky v jednotlivých regiónoch

graf

Legenda: Celosvetovo / Severná a Južná Amerika / Ázijsko-pacifický región / Európa
* predpoveď zdroj: Oxford Economics

Rizikové faktory pre odvetvie dopravy a logistiky

Eurozóna za rok 2023 v červených číslach

Špecifická je situácia v Európe. Zatiaľ čo Európa ako celok rástla v odvetví dopravy a logistiky iba o 0,3 %, počíta eurozóna za rok 2023 dokonca s poklesom o 1,3 %. Vo Veľkej Británii je potom pokles ešte výraznejší, keď činí 2 %. Za týmito výsledkami je nutné hľadať predovšetkým spomaľujúci hospodársky rast sprevádzaný vysokými cenami energií a infláciou. Nižšia spotreba domácností je tiež dôsledkom sprísnenia menovej politiky a vysokých úrokových sadzieb. Pokles reportujú najmä sektory pozemnej dopravy a skladovania, zatiaľ čo letecká doprava sa postupne spamätáva z covidu.

Dobrá správa? V roku 2024 experti odhadujú čiastočné oživenie odvetvia a jeho rast o 2,8 %. Problémom zostáva pozemná doprava, a to najmä v Nemecku, kde sa v roku 2024 očakáva pokles o 2,2 % (po poklese o 5,8 % v roku 2023). Celé odvetvie v najsilnejšej európskej ekonomike potom očakáva pokles o 0,1 % s prvkami zotavenia v druhej polovici roka. Nemeckí dopravcovia budú čeliť nedostatku pracovných síl a rastúcej konkurencii z krajín strednej a východnej Európy.

Aktualitu sme vytvorili s využitím podkladov spoločnosti Atradius.