Zostaňte v obraze! Sledujte správy o aktuálnom ekonomickom vývoji v krajine a vo svete v sekcii Novinky alebo sa prihláste na odber nášho bezplatného Newslettera.

MENU
Poistenie pohľadávok | Všetko

Farmaceutický priemysel sa v roku 2024 vráti k výraznému rastu

Čo bude stáť za odhadovaným rastom výroby, aj predajov liečiv v tomto roku? Sú to predovšetkým tieto faktory: Starnutie populácie, situácia na rozvíjajúcich sa trhoch a uvedenie nových produktov na trh. Po nevýraznom roku 2023 sa tak farmaceutický priemysel vráti k približne 5% rastu.

2.2.2024, Tomáš Jurík

Je to zásadná zmena oproti roku 2023, kedy výroba liečiv spomalila na iba 0,5 %. Za skokovým rastom o 17,3 % v roku 2021 a o 6,8 % v roku 2022 stál masívny dopyt po očkovacích látkach proti Covidu. Pre tento rok analytici očakávajú, že celosvetová produkcia a predaj vzrastú o 4,6 %, resp. o 5,1 %, a to najmä vďaka trendom v ázijsko-pacifickému regiónu.

Aké sú ďalšie globálne trendy na rok 2024 vo farmaceutickom priemysle?

Aj trh s liekmi čelí rizikám

Vo výhľade pre farmaceutický biznis existujú určité riziká, ktoré môžu optimistický scenár narušiť. K tým hlavným patrí vysoká inflácia a nižšia kúpna sila domácností. S makroekonomickou situáciou súvisí aj snaha rozvinutých krajín znížiť svoje rozpočtové deficity, čo sa môže dotknúť aj výdavkov vo verejnom zdravotníctve. Tlak na regulované ceny liečiv potom môže stáť za nižšími investíciami do výskumu a vývoja zo strany farmaceutických spoločností. Podobný efekt môže mať aj koniec platnosti 15 kľúčových patentov (tzv. blockbusterov) patriacich výrobcom značkových liečiv. Aj v tomto prípade môžu nižšie zisky farmaceutických firiem priniesť obmedzenie investícií.

Kľúčový región pre rast: Ázia

Aktualitu sme vytvorili s využitím podkladov spoločnosti Atradius.