Zostaňte v obraze! Sledujte správy o aktuálnom ekonomickom vývoji v krajine a vo svete v sekcii Novinky alebo sa prihláste na odber nášho bezplatného Newslettera.

MENU
Poistenie pohľadávok | Poistenie pohľadávok | Všetko

Nemecko rastie pomalšie. Očakávania pri obchodných pohľadávkach sú negatívne

Německo je významným partnerem České republiky a Slovenska v oblasti mezinárodního obchodu. Export do Německa tvoří 33 % z celkového vývozu Česka, v případě Slovenska činí tento podíl 22 %. Českým a slovenským firmám tak při dodávkách do Německa vznikají obchodní pohledávky o nezanedbatelném objemu. Pohled na to, jak se vyvíjí platební disciplína německých firem a jaký je očekávaný vývoj, přinášejí nejnovější ekonomické studie tří pojistitelů.

1.11.2019, Tomáš Jurík

Ako to už býva v prípade podobných analýz, nie na všetky aspekty existuje rovnaký pohľad a rôzne poňaté prieskumy môžu priniesť rôzne výsledky. V čom sa však všetci traja poisťovatelia zhodujú, je očakávaný rast nemeckej ekonomiky. V roku 2019 sa bude pohybovať na úrovni 0,5 – 0,6 %, čo je výrazne nižšia hodnota oproti 1,4 % rastu v roku 2018. Zdá sa, že nepomohli ani vysoké fiškálne stimuly pohybujúce sa v roku 2019 na úrovni 9 mld. EUR. A efekt nebudú mať ani tie očakávané až vo výške 12 mld. EUR na rok 2020. Ako v rozhovore pre Hospodárske noviny uviedol Alexis Garatti, šéf makroekonomického vývoja spoločnosti Euler Hermes, situáciu ovplyvňujú predovšetkým 2 významné šoky. Šok v zahraničnom obchode a šok v automobilovom priemysle, na ktorý sú naviazané ďalšie významné odvetvia.

Analýzy sa rozchádzajú v pohľade na samotnú platobnú disciplínu. Zatiaľ čo Coface v prieskume zistil, že až 85 % spoločností sa v Nemecku stretlo s úhradou po splatnosti a došlo tak k nárastu z úrovne 78 % v roku 2017, Atradius stále považuje platobnú disciplínu nemeckých firiem za veľmi dobrú.

„Podľa výsledkov ich prieskumu bolo po splatnosti uhradených len 23,8 % z objemu vystavených faktúr, a teda až 72,7 % bolo uhradených v termíne. V tomto ohľade je Nemecko treťou najzodpovednejšou krajinou,“ upozorňuje Tomáš Jurík zo spoločnosti Arfin Broker.

O niečo pesimistickejšie dopadlo porovnanie odpísaných pohľadávok. Ich objem vzrástol na 2,1 % z jednopercentnej úrovne, ktorá platila ešte o rok skôr. Treba však dodať, že posudzované kritériá sa v prípade oboch poisťovateľov mierne líšili.

Poisťovatelia identifikovali rizikové odvetvia

K najproblematickejším odvetviam radí analýzy poisťovateľov automobilový priemysel, oblasť kovov, kam patrí aj oceliarsky priemysel ako hlavné dodávateľské odvetvie práve pre automobilky, ale aj textilný priemysel (Coface) a chemický priemysel (Atradius). Tu došlo k nárastu pohľadávok po splatnosti na 33 %, čo je výrazne viac v porovnaní s celonemeckým priemerom podľa prieskumu spoločnosti Atradius.

Analýzy poisťovateľov sa zároveň zhodli na negatívnom očakávaní nemeckých firiem ohľadom ekonomického vývoja a platobnej disciplíny. Podľa štúdie Coface počíta až 30 % spoločností s negatívnym ekonomickým vývojom. Iba 20% firiem potom kalkuluje s pozitívnym trendom. Podobne v prieskume spoločnosti Atradius očakáva 40 % firiem v Nemecku zvýšenie objemu pohľadávok po lehote splatnosti a až 25 % spoločností sa pripravuje na zvýšenie objemu odpisov súvisiacich s pohľadávkami.

V prípade nemeckých dodávateľov môže byť očakávaný šok utlmený aktívnym prístupom firiem k pohľadávkam. Väčšina spoločností si totiž preveruje svojich obchodných partnerov štandardnými metódami, ako sú obchodné informácie, resp. zabezpečuje svoje pohľadávky ich poistením. To však neplatí v prípade Česka a Slovenska. V prostredí ekonomických šokov tak môže byť dopad na tuzemské firmy väčší ako u nemeckých partnerov.

Kontakt

ARFIN BROKER
Tomáš Jurík
E:
T: +421 903 282 125

Zdroje

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/2032148-svetovy-obchod-a-vyrobny-sektor-su-uz-v-recesii

https://www.coface.com/News-Publications/Publications/Germany-Payment-Survey-2019-Turn-of-the-tide

https://atradius.sk/správy/payment-practices-barometer-germany-2019.html