Zostaňte v obraze! Sledujte správy o aktuálnom ekonomickom vývoji v krajine a vo svete v sekcii Novinky alebo sa prihláste na odber nášho bezplatného Newslettera.

MENU
Predaj firiem | Prodej firem | Všetko

Insolvencie firiem v Česku a na Slovensku: Pokoj pred búrkou

Historicky ojedinelý prepad ekonomík v roku 2020 mal podľa pôvodných očakávaní priniesť aj razantný rast počtu insolvencií. Do hry však vstúpili ekonomické a legislatívne opatrenia vlád. Tie pomohli rozložiť avizovaný strmý pád a ekonomické problémy firiem v čase. Čo v tejto oblasti môžeme očakávať v roku 2022?

25.3.2022, Tomáš Jurík

Keď v prvom štvrťroku 2020 poisťovne pohľadávok prišli s predikciami ekonomického vývoja, nevyzeralo to s budúcnosťou mnohých odvetví a firiem príliš dobre. 9% prepad HDP v Európe, 15% pokles svetového obchodu a 20% nárast počtu insolvencií. To všetko ešte v roku 2020. Nakoniec ale bolo všetko trochu inak. 

Podporné opatrenia ovplyvnili vývoj insolvencií

Vlády totiž postupne začali prichádzať s podpornými opatreniami vo forme priamej ekonomickej pomoci či legislatívnych zmien. Z pohľadu insolvencií išlo predovšetkým o zjednodušenú formu ochrany pred veriteľmi. Tá mala v rôznych krajinách drobné odlišnosti, ale zámer bol všade rovnaký: oddialiť možný krach firiem spôsobený prudkým prepadom obratu z dôvodu šíriacej sa pandémie a prijatých opatrení vlád. A tak sa z predpokladaného 20 % rastu insolvencií stal postupne najprv 12 % pokles v roku 2020 a ďalší pokles v roku 2021. Neskôr poisťovne korigovali predpoklad na nárast 20 – 30 % celosvetovo v porovnaní medzi rokmi 2022 a 2019, v nadväznosti na aktuálny vývoj a zmenené podmienky.

Insolvencie v Čechách aj na Slovensku už narastajú

Z existujúcich dát za Česko a Slovensko vyplýva, že počet insolvencií obchodných spoločností v Česku v roku 2021 narástol o 22 %, v prípade Slovenska činí nárast u právnických osôb dokonca 37 %. Celkové čísla však výrazne nevybočujú z údajov známych pred pandémiou, v oboch krajinách sú najvyššie „len“ za posledných 5, resp. 6 rokov. Že sa výsledky z minulého roka významne nevymykajú trendom posledného desaťročia, je dobre vidieť aj na grafoch za obe krajiny:

CRIF – Czech Credit Bureau

Insolvencie 2021: Návrat do normálu – FinStat

Viac asi napovie porovnanie medzi rokmi 2021 a 2019. V tomto ukazovateli zaznamenali obe krajiny 9% rast. Ak by sa teda potvrdili súčasné predpoklady a časť bankrotov sa len posunula v čase, tak 2/3 z pôvodne predpokladaného nárastu na ekonomiku ešte len dopadnú. Na Slovensku sú od začiatku roku 2021 čísla ovplyvňované aj zmenou v insolvenčnej legislatíve pri firmách s majetkom a záväzkami do 1 milióna EUR, ktoré majú na celkovom počte insolvencií zhruba štvrtinový podiel. Dá sa očakávať, že trend nárastu malých konkurzov bude pokračovať.

Ako odhadujú poisťovne ďalší vývoj a aké sú súčasné obchodné riziká?

Každá ďalšia vlna pandémie mala na ekonomiku krajín stále menšie dopady. Objavili sa však nové aspekty, ktoré výrazne ovplyvňujú ekonomické výsledky firiem:

Na základe toho niektoré z poisťovní už vo februári, teda ešte pred vojenskou agresiou na Ukrajine, upravili svoje očakávania rastu globálneho HDP a ďalšie úpravy predikcií možno kvôli neustále sa stupňujúcim ekonomickým opatreniam určite očakávať. Ako príklad uvádzame predpoklad spoločnosti Coface:

Country & Sector Risk Barometer – Q4 2021 / Publications / News and Publications – Coface

A tiež ich aktuálnu korekciu vo vybraných regiónoch, aj celosvetovo:

Stále viac sa tak v mnohých krajinách skloňuje pojem stagflácia, čo je nárast cien pri súčasnom prepade ekonomiky.

Vplyv súčasnej situácie na riziko v jednotlivých odvetviach

Z hľadiska odvetví zatiaľ k dramatickým zmenám hodnotenia neprichádza. A ak áno, tak väčšinou k lepšiemu. V poslednom štvrťroku 2021 Euler Hermes v 39 odvetviach celosvetovo hodnotenie zlepšil, a len u štyroch zhoršil:

Mise en page 1 (eulerhermes.com)

Tento trend je aktuálne pozitívny, je však nutné upozorniť na úpravy, ktoré spoločnosť Euler Hermes urobila skôr, na začiatku roku 2020. Vtedy hodnotenie v 126 odvetviach celosvetovo naopak znížila. Pripájame prehľad naprieč odvetviami a kontinentmi od spoločnosti Coface zo začiatku februára 2022:

Ekologicky citlivé odvetvia budú významne ovplyvnené aj nákladmi na ekologickejšie spôsoby výroby a jej udržateľnosť. Najmä Európska únia si stanovila ciele, ktorých dosiahnutie bude veľkou výzvou. Všeobecne sa téma ESG (Environmental, Social and Governance) stáva jednou z kľúčových tém pre nasledujúce roky a postupne bude ovplyvňovať fungovanie všetkých odvetví a firiem. To zasiahne vo významnej miere priemyselne zamerané krajiny, akými sú Česká republika a Slovensko. Najmä energeticky náročné odvetvia to budú mať v tomto kontexte mimoriadne ťažké a podpora zo strany vlád či EÚ bude v sektoroch, ako je hutnícky a oceliarsky priemysel (vrátane dodávateľov), veľmi potrebná. Či už vo forme revízie poplatkov súvisiacich s distribúciou elektrickej energie alebo spravodlivejším prerozdelením prostriedkov z environmentálnych fondov tak, aby boli konkurencieschopné v porovnaní so zvyškom EÚ. Na druhej strane sa témou musia stať aj ochranárske opatrenia voči neekologickej a lacnej výrobe a dodávkam z tretích krajín.

Ekonomické prostredie sa stalo pomerne nestabilným, a je tak veľmi zložité prichádzať s predikciami ďalšieho vývoja. Do reálneho výkonu ekonomík vstupuje množstvo neštandardných faktorov a zásahov zo strany štátov. Odhady poisťovní na rok 2022 sa preto výrazne odlišujú aj v oblasti bankrotov a insolvencií. Jednotné je očakávanie nárastu, ale tempo rastu sa pohybuje naprieč trhom medzi 10 a 20 %.

Vývoj od roku 2010 ukazuje, že ešte nie sme na úrovniach pred 10 rokmi, ale odhady poisťovne Atradius (aspoň pre Európu) sa tomu približujú:

Atradius – Managing Risk, Enabling Trade | Home

Každá poisťovňa má trochu inú metodiku počítania insolvenčních indexov (napr. započítanie živnostníkov atď.). Dôležitý je preto najmä trend. A aj podľa lídra na trhu, Euler Hermes, nás čaká v roku 2022 dvojciferný celosvetový rast. Podobne tomu je takmer vo všetkých krajinách CEE.

www.eulerhermes.com

Nech už bude reálny výsledok akýkoľvek, už teraz sa zdá byť evidentné, že zvýšená neistota na svetových trhoch prinesie aj zvýšený záujem o produkt poistenia pohľadávok. S najväčšou pravdepodobnosťou prichádza obdobie, kedy dáva zaistenie rizika opäť o niečo väčší zmysel.

Sme v ojedinelej situácii, keď sa na trhu zišlo riziko nárastu insolvencií a zároveň slušný „apetít“ poisťovní. Čítajte viac v našej analýze Poisťovne pohľadávok sú zatiaľ pri chuti. Využite to.