Buďte v obraze! Sledujte zpravodajství o aktuálním ekonomickém vývoji v tuzemsku i ve světě v sekci Novinky nebo se přihlaste k odběru našeho bezplatného Newsletteru.

MENU
Pojištění pohledávek

Pojišťovny pohledávek jsou zatím při chuti. Využijte toho

Atraktivita pojištění pohledávek a jeho aktuální potřeba se na trhu ještě nikdy nesetkaly v takové míře. Jsme nyní v ojedinělé situaci, kdy se na trhu sešlo riziko nárůstu insolvencí a zároveň slušný „apetit“ pojišťoven, které se kvůli nečekanému vývoji na trhu během pandemie nacházejí ve zvláštní situaci.

24.3.2022, Luděk Obadal, Tomáš Jurík

V roce 2020 očekávaly všechny relevantní pojišťovny pohledávek podobný vývoj, jaký jsme zažili po globální finanční krizi, tzn. nárůst insolvencí a objemu vyplacených pojistných plnění. V roce 2009 se Loss Ratio pojišťoven pohybovalo ve stovkách procent. Stalo se ale něco jiného. Masivní pomoc ze strany jednotlivých vlád byla bezprecedentní. Přímá finanční pomoc firmám a úpravy legislativy způsobily, že se během ekonomické recese paradoxně celosvětový počet insolvencí významně snížil. 

Nyní ovšem začínají podpůrná opatření odeznívat a na trhu se ve stejné chvíli objevuje hned několik hrozeb, chronických i velmi čerstvých: 

Řeknete si, nic příjemného nás nečeká a pojišťovny zařadí zpátečku. A asi máte pravdu a postupně k tomu dojde. Ne však okamžitě. „Na trhu totiž registrujeme jasnou snahu získat nový byznys a vycházet klientům vstříc i upisováním rizikovějších limitů. Zároveň jsme v době, kdy dává pojištění pohledávek stále větší smysl,“ říká Luděk Obadal, obchodní ředitel společnosti ARFiN. Pokud jste si prošli část našeho článku výše, musí vám být jasné, že lze očekávat nárůst problémů, a tedy i insolvencí. 

Jak poznat problémy u odběratelů 

Ať už pojištění pohledávek momentálně využíváte nebo ne, doporučujeme podívat se na vývoj reálných splatností vašich krátkodobých obchodních pohledávek. I když jste nezaznamenali konkrétní nezaplacené pohledávky, je dobré si zkontrolovat, jestli se nemění platební disciplína vašich odběratelů. Je třeba si dát vše do kontextu, tzn. zodpovědět si otázky: 

Měnící se chování odběratelů je většinou nejrychleji patrné, patříte-li do středního segmentu dodavatelů. Tzn. pokud na vás nejsou příliš závislí, ale zároveň není úplně levné a snadné provést změnu. Jste-li totiž v segmentu malých, tak se může stát, že budete místy s platbami odsunuti, ale zároveň to ještě nemusí indikovat vážný problém u odběratele. Jestli jste naopak významný strategický partner, tak vám může odběratel platit stále perfektně, aby si vás udržel, ale ve zbytku jeho dodavatelského portfolia se to už zpožděnými platbami hemží. „A právě v takové situaci hrají nezastupitelnou roli pojišťovny pohledávek, protože sbírají informace z trhu a v jejich portfoliu může být několik dodavatelů daného odběratele v problémech. Upozorní vás tak na platební problémy u odběratele dříve, než byste to sami zaregistrovali ve svých účetních knihách,“ upozorňuje Luděk Obadal. 

Pojištění pohledávek: teď je vhodná chvíle 

Tento typ pojištění lze nyní na trhu získat za velmi výhodných podmínek. Pokud jste uvažovali, že produkt pojištění pohledávek vyzkoušíte či obnovíte, tak je ideální čas to udělat s minimálními náklady a výhodnými pojistnými podmínkami. V případě, že již pojištění pohledávek máte, doporučujeme vám provést pravidelný výroční tendr. Pomůže vám získat lepší ceny a krytí, ale zároveň i výhodnější rizikové parametry, ke kterým patří:  

Kromě komerčního trhu pojišťoven, jehož stav a možnosti jsme se pokusili v krátkosti popsat, dochází i ke změnám ve státní podpoře. Aktuálně například došlo ke jmenování nového vedení společnosti EXIMBANKA SR. Je však třeba vyčkat na novou strategii, se kterou se bude tato exportní agentura na trhu v následujícím období prezentovat. Jelikož je jedním z úkolů agentury zastřešovat podporu exportu v situacích, kdy již komerční pojistitelé nemají možnost nabídnout adekvátní produkt, může taková změna vnést nový impuls na trh a přinést nová řešení pro exportéry. 

Riziko insolvencí aktuálně roste. Zajímá vás, proč tomu tak je a jak to souvisí s aktivitou vlád během pandemie? Přečtěte si naši analýzu Insolvence firem v Česku a na Slovensku: Klid před bouří.