Buďte v obraze! Sledujte zpravodajství o aktuálním ekonomickém vývoji v tuzemsku i ve světě v sekci Novinky nebo se přihlaste k odběru našeho bezplatného Newsletteru.

MENU
Pojištění pohledávek

Jak se dá v rámci dohodnutých pojistných podmínek zareagovat na redukci limitů?

DCL (nejmenovité pojištění) byl v dobrých časech spíše doplňkem než aktivně využívaným prvkem. Nyní se vrací do módy.

18.5.2020, Tomáš Jurík, Luděk Obadal

O co vlastně jde v DCL?

Je to hranice vlastního rozhodování, resp. nejmenovité pojištění. Pro tuto hranici existují různé názvy, ale v podstatě jde o udělení krytí v rámci pojistných podmínek, pro které není třeba žádat o konkrétní pojistné limity na konkrétní odběratele. Pojištění klienti, kteří mají toto krytí sjednané, si mohou takové odběratele (včetně nových, resp. začínajících) zařadit do pojištění obvykle na základě 4 možností vlastního prověření / vlastních informací:

  1. Pozitivní platební zkušenost (většinou alespoň dvě včas zaplacené faktury). Toto je nejvíce využívána možnost.
  2. Pozitivní obchodní informace od specializovaných informačních agentur definovaných v pojistné smlouvě
  3. Hodnocení odběratelů v systému pojišťovny bez nutnosti přidělení limitu. Každá z pojišťoven má jednotlivé firmy hodnoceny v systému na různých stupnicích s různým označením (grade, rating apod.). Na zařazení do pojištění v případě DCL stačí zkontrolovat toto hodnocení. Tuto možnost dnes již nabízí většina pojistitelů.
  4. Credit management společnosti a nastavení procesů odsouhlasené pojistitelem. Toto je asi nejméně nabízená a využívaná možnost.

Pokud odběratel splňuje pojistnou smlouvou definované podmínky pro zařazení pod DCL, je od toho okamžiku pojištěný, i když na něj nebyl vystaven limit. A proč se vlastně v současnosti stalo řešení přes DCL tak populární? Souvisí to zejména s aktuální ekonomickou situací a předpokládaným růstem počtu insolvencí. Přibývají také aktivity pojišťoven směřující k redukci standardních limitů a kapacit na konkrétní země / odvětví / odběratele. Přinášíme vám souhrn základních výhod a nevýhod krytí pod DCL:

K výhodám patří:

K nevýhodám počítáme:

Takovou hranici vlastního rozhodování bylo možné do pojistné smlouvy vložit jednodušeji před začátkem aktuální krize. V současnosti už jsou pojišťovny v tomto směru mnohem opatrnější, a v některých případech ji nenabízejí dokonce vůbec. Pokud v nabídce zapracovaná je, tak s mnohem přísnějšími podmínkami, zejména vyšší spoluúčastí klienta.

Toto doporučení proto směřujeme zejména na stávající pojistné smlouvy a na intenzivnější využívání tohoto prvku. A to i za cenu rušení aktuálních limitů, pokud to dává ekonomický smysl.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o splnění podmínek pro DCL, doporučujeme konzultovat, ověřovat a rozhodně nic nenechávat bez vyjasnění. Náš tým je k dispozici pro jakékoli dotazy. V případě nových smluv je zase dobré vyvinout maximální úsilí směrem k pojišťovně, aby do nabídky, resp. pojistné smlouvy, hranici vlastního rozhodování zakomponovala.

V případě konkrétních dotazů se prosím obraťte na nás.