Buďte v obraze! Sledujte zpravodajství o aktuálním ekonomickém vývoji v tuzemsku i ve světě v sekci Novinky nebo se přihlaste k odběru našeho bezplatného Newsletteru.

MENU
Prodej firem

Insolvence firem v Česku a na Slovensku: Klid před bouří

Historicky nebývalý propad ekonomik v roce 2020 měl podle původních očekávání přinést také razantní růst počtu insolvencí. Do hry však vstoupila ekonomická a legislativní opatření vlád. Ta pomohla rozložit avizovaný strmý pád a ekonomické potíže firem v čase. Co v této oblasti můžeme očekávat v roce 2022?

24.3.2022, Tomáš Jurík

Když v prvním čtvrtletí roku 2020 pojišťovny pohledávek přišly s predikcemi ekonomického vývoje, nevypadalo to s budoucností mnoha odvětví a firem příliš dobře. 9% propad HDP v Evropě, 15% pokles světového obchodu a 20% nárůst počtu insolvencí. To vše ještě v roce 2020. Nakonec ale bylo vše trochu jinak. 

Podpůrná opatření ovlivnila vývoj insolvencí 

Vlády totiž postupně začaly přicházet s podpůrnými opatřeními ve formě přímé ekonomické pomoci či legislativních změn. Z pohledu insolvencí šlo především o zjednodušenou formu ochrany před věřiteli. Ta měla v různých zemích drobné odlišnosti, ale záměr byl všude stejný: oddálit možný krach firem způsobený prudkým propadem obratu z důvodu šířící se pandemie a přijatých opatření vlád. A tak se z předpokládaného 20% růstu insolvencí stal postupně nejprve 12% pokles v roce 2020 a další pokles v roce 2021. Později pojišťovny korigovaly předpoklad na nárůst 20–30 % celosvětově ve srovnání mezi lety 2022 a 2019, v návaznosti na aktuální vývoj a změněné podmínky. 

Insolvence v Čechách i na Slovensku již narůstají 

Z existujících dat za Česko a Slovensko vyplývá, že počet insolvencí obchodních společností v Česku v roce 2021 narostl o 22 %, v případě Slovenska činí nárůst u právnických osob dokonce 37 %. Celková čísla však výrazně nevybočují z údajů známých před pandemií, v obou zemích jsou nejvyšší „jen“ za posledních 5, resp. 6 let. Že se výsledky z loňského roku významně nevymykají trendům posledního desetiletí, je dobře vidět i na grafech za obě země:

CRIF – Czech Credit Bureau

Insolvencie 2021: Návrat do normálu – FinStat

Více asi napoví srovnání mezi lety 2021 a 2019. V tomto ukazateli zaznamenaly obě země 9% růst. Pokud by se tedy potvrdily současné předpoklady a část bankrotů se jen posunula v čase, tak 2/3 z původně předpokládaného nárůstu na ekonomiku teprve dopadnou. Na Slovensku jsou od začátku roku 2021 čísla ovlivňována i změnou v insolvenční legislativě u firem s majetkem a závazky do 1 milionu EUR, které mají celkovém počtu insolvencí zhruba čtvrtinový podíl. Dá se očekávat, že trend nárůstu malých konkurzů bude pokračovat.

Jak pojišťovny odhadují další vývoj a jaká jsou současná obchodní rizika?

Každá další vlna pandemie měla na ekonomiku zemí stále menší dopady. Objevily se však nové aspekty, které výrazně ovlivňují ekonomické výsledky firem:

Na základě toho některé z pojišťoven již v únoru, tedy ještě před vojenskou agresí na Ukrajině, upravily svá očekávání růstu globálního HDP a další úpravy predikcí lze kvůli neustále se stupňujícím ekonomickým opatřením určitě očekávat. Jako příklad uvádíme předpoklad společnosti Coface:

Country & Sector Risk Barometer – Q4 2021 / Publications / News and Publications – Coface

A také jejich aktuální korekci ve vybraných regionech i celosvětově:

Stále více se tak v řadě zemí skloňuje pojem stagflace, což je nárůst cen při současném propadu ekonomiky.

Vliv současné situace na riziko v jednotlivých odvětví

Z hlediska odvětví zatím k dramatickým změnám hodnocení nedochází. A pokud ano, tak většinou k lepšímu. V posledním čtvrtletí roku 2021 Euler Hermes u 39 odvětví celosvětově hodnocení zlepšil, a jen u čtyř zhoršil:

Mise en page 1 (eulerhermes.com)

Tento trend je aktuálně pozitivní, je však nutné upozornit na úpravy, které společnost Euler Hermes udělala dříve, na začátku roku 2020. Tehdy hodnocení u 126 odvětví celosvětově naopak snížila. Připojujeme přehled napříč odvětvími a kontinenty od společnosti Coface z počátku února 2022:

Ekologicky citlivá odvětví budou významně ovlivněna i náklady na ekologičtější způsoby výroby a její udržitelnost. Zejména Evropská unie si stanovila cíle, jejichž dosažení bude velkou výzvou. Obecně se téma ESG (Environmental, Social and Governance) stává jedním z klíčových témat pro následující roky a postupně bude ovlivňovat fungování všech odvětví a firem. To zasáhne ve významné míře průmyslově zaměřené země, jakými jsou Česká republika a Slovensko. Zejména energeticky náročná odvětví to budou mít v tomto kontextu mimořádně obtížné a podpora ze strany vlád či EU bude v sektorech, jako je hutní a ocelářský průmysl (včetně dodavatelů), velmi potřebná. Ať už ve formě revize poplatků souvisejících s distribucí elektrické energie nebo spravedlivějším přerozdělením prostředků z environmentálních fondů tak, aby byly konkurenceschopné v porovnání se zbytkem EU. Na druhou stranu se tématem musejí stát také ochranářská opatření vůči neekologické a levné výrobě a dodávkám ze třetích zemí.

Ekonomické prostředí se stalo poměrně nestabilním, a je tak velmi složité přicházet s predikcemi dalšího vývoje. Do reálného výkonu ekonomik vstupuje množství nestandardních faktorů a zásahů ze strany států. Odhady pojišťoven na rok 2022 se proto výrazně odlišují také v oblasti bankrotů a insolvencí. Jednotné je očekávání nárůstu, ale tempo růstu se pohybuje napříč trhem mezi 10 a 20 %.

Vývoj od roku 2010 ukazuje, že ještě nejsme na úrovních před 10 lety, nicméně odhady pojišťovny Atradius (alespoň pro Evropu) se tomu přibližují:

Atradius – Managing Risk, Enabling Trade | Home

Každá pojišťovna má poněkud jinou metodiku počítání insolvenčních indexů (např. započtení živnostníků atd.). Důležitý je proto zejména trend. A také podle lídra na trhu, Euler Hermes, nás čeká v roce 2022 dvouciferný celosvětový růst. Podobně tomu je téměř ve všech zemích CEE.

www.eulerhermes.com

Ať už bude reálný výsledek jakýkoli, už nyní se zdá evidentní, že zvýšená nejistota na světových trzích přinese rovněž zvýšený zájem o produkt pojištění pohledávek. S největší pravděpodobností přichází období, kdy dává zajištění rizika opět o něco větší smysl.

Jsme v ojedinělé situaci, kdy se na trhu sešlo riziko nárůstu insolvencí a zároveň slušný „apetit“ pojišťoven. Čtěte více v naší analýze Pojišťovny pohledávek jsou zatím při chuti. Využijte toho.