Buďte v obraze! Sledujte zpravodajství o aktuálním ekonomickém vývoji v tuzemsku i ve světě v sekci Novinky nebo se přihlaste k odběru našeho bezplatného Newsletteru.

MENU
Pojištění pohledávek | Prodej firem

ARFiN pomáhá biskupům konsolidovat finanční řízení

Velký klient, který stojí před velkou výzvou. Během několika let zkonsolidovat všechny své aktivity v oblasti finančního řízení. A postupně se připravit na definitivní odluku od státu. „Římskokatolická církev je speciální partner. Jak rozsahem aktivit, které pro něj zajišťujeme, tak tím, jakou roli církev ve společnosti má,“ říká Vladimír Jäger, jednatel a jeden ze zakladatelů společnosti ARFiN, o spolupráci s Českou biskupskou konferencí.

3.11.2021, Radek Palaščák

Když se řekne, že pomáháte s finančním řízením římskokatolické církvi, zní to vlastně docela zvláštně. Je to zvláštní?

Spolupráce s Českou biskupskou konferencí (ČBK), která je vlastně takovou centrálou pro řízení aktivit římskokatolické církve, je mimořádná. Už tím, o jaký typ klienta jde. Je to největší náboženské společenství u nás s arcibiskupy, biskupy a řadou dalších zajímavých lidí. Ale také s farami, chrámy, kostely a spoustou výdělečných i nevýdělečných činností. Organizace má velmi rozvětvenou strukturu a velké množství různorodých aktivit. Nepochybně je to jedna z největších „korporací“ u nás. Tvoří ji tisícovky církevních právnických osob, jakými jsou biskupství, farnosti či kapituly, a stovky společností a neziskových organizací. Hospodaří se zhruba stomiliardovým majetkem.

Jak v církvi vznikla potřeba zdokonalit finanční řízení?

Všechno velmi úzce souvisí s tím, že již několik let probíhá proces odluky církví od státu. Římskokatolická církev, podobně jako další náboženské subjekty, dostává od státu postupně méně a méně prostředků na vlastní činnost. Na druhou stranu získala v roce 2013 poměrně velké množství nemovitého majetku a postupně vyplácenou finanční kompenzaci za majetek, který nebylo možné vydat. A tahle aktiva se nyní učí co nejefektivněji využívat. Od roku 2030 totiž bude muset financovat všechny své činnosti z vlastních zdrojů. A to není vůbec snadný úkol.

Co konkrétně tahle změna znamená?      

Jednoduše řečeno se „příspěvková organizace“ státu mění na zcela samostatný, nezávislý hospodářský subjekt. Který musí umět hospodařit na svém a za své a starat se o svůj majetek a finance jako firma. Církev si musí umět hospodářskou činností vydělat na své nevýdělečné aktivity, které jsou jejím hlavním „předmětem činnosti“. Což není vůbec snadné. A byť církev samozřejmě určitý druh finančního řízení nastavený měla, prochází významnými změnami. Obtížnost tkví ale také ve struktuře nemovitého majetku. A v pestrosti aktivit církve a jí zřizovaných organizací.

Máte tím na mysli neziskové či charitní aktivity?

Přesně tak. Církev vedle svého hlavního poslání, což je péče o věřící, zajišťuje řadu dalších dobročinných aktivit v sociálních službách nebo v oblasti zdravotnictví a školství. Tyto činnosti od podstaty věci nepřinášejí zisk, spíše je potřeba na ně finančně přispívat. Různé církevní organizace také vlastní řadu nemovitostí, jejichž provoz je velmi nákladný, a přitom nemají potenciál vydělat si na sebe. Typickým příkladem jsou kostely nebo třeba provozní budovy. A na tohle všechno církev musí umět někde jinde získat prostředky. Rozumnou správou majetku, který zisk generuje nebo může generovat. Dobrými investicemi. A dobrým finančním managementem.

Co patří do „ziskové“ skupiny?

Církev vyvíjí velmi rozsáhlou hospodářskou činnost, podniká v řadě oblastí. Nejvíce v „tradičních“ oborech jako zemědělství a lesnictví, kde hospodaří na více jak 100 tisících hektarech polí a lesů. Další významnou oblastí je development a správa nemovitostí od nájemních bytů až po obchodních centra. Ale těch oblastí je ještě mnohem více. Když mluvíme o hospodářské činnosti církve, máme tím také namysli aktivity vyvíjené množstvím subjektů – 8 (arci)biskupství, 2 500 farností a kapitul a několika desítek dceřiných firem.

Struktura římskokatolické církve a ARFiN

Římskokatolická církev je největší organizovanou náboženskou skupinou v České republice, k níž se hlásí okolo 1 mil. obyvatel. Je tvořena osmi územními celky, tzv. diecézemi, v jejichž čele stojí biskupství, případně arcibiskupství – ta jsou dvě: olomoucké a pražské.

Diecéze mají v rámci organizace velkou míru autonomie v rozhodování o řadě věcí, včetně oblasti hospodářské a ekonomické. Činnost diecézí je však koordinována a kontrolována ze strany České biskupské konference (ČBK). Pro co nejlepší rozhodování si ČBK vytvořila speciální poradní a kontrolní orgán v oblastech ekonomiky a hospodaření. Společnost ARFiN připravuje poklady k rozhodnutím a také plní další úkoly, které jí poradní skupina uloží.

Aby organizace věděla, jestli dobře hospodaří 

Co v oblasti finančního managementu ARFiN zajišťuje?

Když spolupráce začínala, zaměřili jsme se na standardizaci vykazování z diecézí směrem na ČBK. Myslím tím primárně finanční výkazy za jednotlivá biskupství, farnosti a instituce či firmy v jejich správě. To byl první cíl, díky kterému je nyní možné výkazy srovnávat, respektive dostávat z jednotlivých součástí informace ve stejné struktuře. A pak je to každoroční zpráva o hospodaření církve, která přináší detailní přehled o ekonomických aktivitách církve jako celku. To je rozsáhlý mnohastránkový dokument s řadou závěrů a doporučení.

Mluvil jste o roce 2030 jako o roce zlomovém. Podílíte se také na plánech pro další léta?

Ano, naše aktivity nejsou jen pohledem dozadu, hodnocením uplynulých období. Naši expertízu ČBK a diecéze využívají jak v krátkodobém plánování, tak při tvorbě dlouhodobého záměru, dokonce při extrapolaci v horizontu až několika desítek let. Další významnou oblastí jsou investice. Podílíme se na tom, aby v rámci organizace existoval jednotný pohled na vyhodnocování úspěšnosti investic a hospodaření s majetkem. Stáli jsme u vzniku metodiky, na jejímž základě církev investice sleduje, vyhodnocuje a schvaluje. Když to shrnu – naším úkolem je dát klientovi do ruky nástroje, díky kterým bude umět posoudit úspěšnost svého hospodaření a které mu umožní přijímat dobrá rozhodnutí.

Dokáže církev tyhle metodické nástroje finančního řízení naplno využít?

Je v jejím zájmu, aby to tak bylo. A je úkolem pro ARFiN tyhle nástroje ve spolupráci s diecézními ekonomy uvádět do praxe. Ale máte pravdu, v žádné organizaci to není samozřejmé a už vůbec ne snadné. Předpokládá to totiž velkou míru transparentnosti při zpětném hodnocení. Otevřeně si umět přiznat, že se třeba některá z investic nevydařila. A poučit se z toho. Tohle u našeho klienta vidím. A to je důležité.

Liší se spolupráce s takovým partnerem od jiných zakázek ARFiNu?

ARFiN se zabývá korporátním poradenstvím. Tam spadá zejména prodej firem, strategické plánování, řízení rizik, finanční analýzy a různé formy prověřování ekonomické kondice firem. A vůbec vše, co souvisí s finančním řízením. V tomto ohledu je to tedy standardní zakázka. Děláme to dlouho a umíme to. Ale jak už jsem řekl, klient a jeho mimořádné poslání, jeho komplikovaná struktura, jeho různorodé zájmy a samozřejmě celková filozofie organizace – to je něco, co je naprosto jedinečné. A ohromně inspirativní.

V čem nejvíc?

Mám tím na mysli především setkání s lidmi, se kterými se běžně nepotkáte. Když jsem kdysi své mamince řekl, že se připravuji na schůzku s panem biskupem, měsíc o ničem jiném nemluvila… Prostě tahle „organizace“ je tu tisíc let a s největší pravděpodobností dalších tisíc ještě bude. A pak vidím ještě jeden zásadní rozdíl. Když připravujeme prodej firmy, trvá to několik měsíců, někdy i let. Jakmile ale transakci dokončíme, zakázka končí. Zde je to jinak. Spolupráce je dlouhodobá. Nicméně hlavní motiv je ve všech případech stejný, a je jím oboustranná důvěra. Nás velmi těší, že jsme ji od ČBK jako jediná společnost získali právě my. A děláme vše pro to, abychom si tuhle důvěru zasloužili a udrželi.